שלב א - טופס הרשמה 

  אנו מזמינים את הארוחות שבת אצל קייטרינג גלאט-כשר בפריז 

העלות לארוחה  היא :

 90 €

 השתתפות תמיכה לשבת שלמה

 60 €

עלות הסעודות לשבת שלמה

45 €

השתתפות תמיכה לארוחה אחת

30 €

עלות סעודה אחת

40 €

ילדים פחות מגיל 10 שבת שלמה

20 €

ילדים פחות מגיל 10 ארוחה אחת

חינם

חיילי צה"ל

   

 

 תאריך הביקור:

השם:

הכתובת שלכם:

מס' טלפון:
 

הדוא"ל

מספר האנשים לארוחת שישי

 

מספר האנשים לארוחת צהריים 

תשלום:

הערות :

איך הכרתם אותנו?
דרך אחרת: